Условия за ползване

ДОСТАВКА
В доставката се включват поръчаните стоки, фактура и гаранция за стоките.


СРОКОВЕ
За стоки със статус "В наличност" за цялата страна доставката е в рамките на 24-48 часа. За останалите конкретен срок ще бъде определен от Наш оператор след консултация с вносителя на избраната от Вас стока!


ЦЕНИ
Доставката е безплатна за територията на Република България. За аксесоари и стоки с цена под 549 лв. доставката е за сметка на клиента като цената й е според тарифата на куриера доставчик.
В безплатната доставка е включена цената на наложения платеж, транспорт и застраховка на стоката.
Не извършваме доставки в чужбина, тъй като стоката се оскъпява драстично.


ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Извадка от Закона за защита на потребителите с последно изм. ДВ. бр. 23 от 27 март 2009г.

Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на: 
1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;
2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.
...
(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

OnlinePC ©