Декларация за поверителност

OnlinePC.bg  изготви настоящата Декларация за конфиденциалност, за да удостовери обвързаността на нашата компания с принципите за конфиденциалност на личната информация и да разясни начина, по който OnlinePC.bg събира, използва и показва информация на своите Потребители, идентифицираща се като персонална .

OnlinePC.bg  приема отговорността за защита на информацията, получена от Потребителите при използване на този уеб сайт и предприема адекватни стъпки за запазването на сигурността, цялостта и поверителността на каквато и да е информация в съответствие с тази декларация за поверителност и защита на данните. Чрез предоставянето на Вашата информация наOnlinePC.bg , Вие се съгласявате с условията и уговорките, описани тук.

OnlinePC.bg  гарантира, че всякаква идентификационна лична информация, предоставяна по време на регистрационните процеси, ще бъде адекватна, релевантна и съобразена с целите на работата на този уеб сайт, ще бъде пазена акуратно и ще бъде предоставяна възможност за актуализиране, базирана на предоставяната информация, както и ще бъде премахвана, в случаите, когато не е нужна повече.

С изключение на случаите на необходимост за връзка с посредници, извършващи подходящи услуги, които ще се изисква да спазват конфиденциалните условия на тази декларация,OnlinePC.bg  няма да разкрива никаква персонална информация, идентифицираща Потребителите с трета страна, освен ако не е изискано от закона или нужно във връзка с легални процедури, или докато не сме получили Вашето съгласие.

Всякакъв вид лични контакти или информация, предоставяна на OnlinePC.bg  от Потребителя, може да бъде използвана от OnlinePC.bg  за вътрешни бизнес и проучвателски цели, както и за спомагане на оптимизирането и повишаването на качеството на OnlinePC.bg , но няма да бъде предоставяно на трети страни, освен при Ваше изрично съгласие.

Възможно е да съществуват хиперлинкове от този уеб сайт към други уеб сайтове на трети страни.

При ползването на такива хиперлинкове, Потребителят трябва да вземе под внимание, че уеб сайтът на всяка трета страна варира в условията си на протекция на личната информация иOnlinePC.bg  не поема отговорност за декларациите за конфиденциалност и ползването на персоналната информация, предоставяна на други, включително тези на всеки партньор или съдружник.

Трябва да вземете под внимание, че идентификационна персонална информация - като Вашето име или имейл, която Вие доброволно сте прикрепили, е достъпна за другите потребители и може да бъде използвана от други. OnlinePC.bg  не поема отговорност за такъв вид ползване на личната информация.

Моля вземете под внимание, че Декларацията за конфиденциалност на OnlinePC.bg  се преразглежда периодично. 
OnlinePC.bg  си запазва правото да променя тази Декларация по всяко време, без предупреждение. Всички промени по Декларацията ще бъдат публикувани на тази страница.

При продължаване на ползване на този уеб сайт,  Вие автоматично се съгласявате с тези промени.

Евентуални въпроси или коментари към тази Декларация може да изпратите на нашите координати за контакт.

OnlinePC ©